نوحه شهادت امام صادق ع - حاج محمود کریمی

22 بازدید
شهادت امام به حقّ ناطق، جعفر بن محمد الصادق، رئیس مذهب حقّــــــــــــــه شیعــــــــــــــه جعفری بر تمام پیروان راستین قرآن و عترت تسلیت باد.