آهنگ عشقم میثم ابراهیمی

107 بازدید
عشقم تا ته خط با تو رفتنه عشقت همیشه زندگیه منه چشمام به تو و چشم تو زول زده چشمات زبون چشمامو خوب بلده مثل یه پنجزه روبه یه بارونی چیزی نگم همه چیزو تو میدونی یه نفس از من جدا نشو تا ابد نمیخوام بازم شروع شه روزای بد مثل یه پنجزه روبه یه بارونی چیزی نگم همه چیزو تو میدونی یه نفس از من جدا نشو تا ابد نمیخوام بازم شروع شه روزای بد ♫♫♫ گاهی همچی جز تو بی معنیه سخته میدونم بی تو یه ثانیه شاید یه روزی عاشق من بشی شاید بشم همونی که عاشقشی مثل یه پنجزه روبه یه بارونی چیزی نگم همه چیزو تو میدونی یه نفس از من جدا نشو تا ابد نمیخوام بازم شروع شه روزای بد مثل یه پنجزه روبه یه بارونی چیزی نگم همه چیزو تو میدونی یه نفس از من جدا نشو تا ابد نمیخوام بازم شروع شه روزای بد