آهنگ ادامه میدمت از شادمهر عقیلی

25 بازدید
من دلم با موندنه که ادامه میدمت تو به چی شک داری اینجوری نبینمت میتونیم برگردیم اگه این راه بده اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده مثل هر رابطه ای نه سیاه بود نه سفید اما این علاقه رو چه جوری می شه ندید روی احساسم بهت مگه می شه پا گذاشت هیشکی اندازه من موندن و باور نداشت من هنوز کنارتم از دوراهی بگذریم به تو ثابت می کنم از همه مهمتری اگه هرجا بعد از این مطمعن نبینمت تو به هر راهی بری من ادامه میدمت مثل هر رابطه ای نه سیاه بود نه سفید اما این علاقه رو چه جوری می شه ندید روی احساسم بهت مگه می شه پا گذاشت هیشکی اندازه من موندن و باور نداشت