آهنگ جادوی خاص از سینا شعبانخانی

52 بازدید
تو چشای تو یه جادوی خاصی هست تو نگاه تو انگار یه احساسی هست غم دنیا رو فراموش می کنم وقتی، به تو نگاه میکنم تو همه ی عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه می کنم تو چشای تو یه جادوی خاصی هست تو نگاه تو انگار یه احساسی هست غم دنیا رو فراموش می کنم وقتی به تو نگاه میکنم تو همه ی عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه میکنم وقتی که نزدیکم به تو انگار، دلم می لرزه هر دفعه صد بار واسه ی حسی که به تو دارم، به تو نگاه میکنم عزیزِ جونم نامهربونم، گوشه ی چشمی به این دلِ خونم واسه ی حسی که به تو دارم، به تو نگاه می کنم اروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم به خدا خسته ست این دل خونم بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم اروم جونم، بدون تو دیگه نمیتونم به خدا خسته ست این دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم به هوای تو تازه میشه حال من، وقتی که هستی خوب میشه احوال من تو رو دوست دارم تا ابد کنارم باش به تو نگاه میکنم تو همه ی عمر مثل تو رو ندیدم، یه جورایی خاطرت عزیزه عزیزم از دیدن تو سیر نمیشه چشم من، به تو نگاه می کنم اروم جونم بدون تو دیگه نمیتونم، به خدا خسته ست این دل خونم بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم اروم جونم، بدون تو دیگه نمیتونم به خدا خسته ست این دل خونم، بدون تو دیگه نمیتونم نمیتونم