دانلود فیلم رعشه جزیره شریکر «Tremors Shrieker Island 2020» با زیرنویس فارسی

54 بازدید
چند شکارچی که با انجام چند مورد اصلاح ژنتیکی بر روی تخم های گرابیوئیدها، موفق به خلق یک نسل وحشی تر، باهوش تر و وحشتناک تر می شوند که سرعت تکثیرشان چندین برابر سرعت تکثیر طبیعی این نوع جانور است. اما این اصلاح موفقیت آمیز آنقدرها هم که فکر می کنند اتفاق خوبی نیست.
ویدیو های مشابه: