آهنگ باور نکن با صدای مهدی یراحی

53 بازدید
من از زندگی تو هوات خسته ام / ازت خسته ام و باز وابسته ام نگو ما کجائیم که شب بین ماست / خودم هم نمیدونم اینجا کجاست بیا با هوای دلم سر نکن / بهت راست میگم تو باور نکن از این فاصله سهم امو کم نکن / بهم خیره میشم نگاهم نکن تو رنجیدی و دل ندادم بری / خودم را فراموش کردم تو یادم بری تو یادم بری زندگی ام سرد شه / یک روز این پسر بچه هم مرد شه ولی هر شب از خواب من رد شدی / به هر راهی رفتم تو مقصد شدی درست لحظه ای که ازت میبرم / تحمل ندارم شکست میخورم نمیشه تو این خونه پنهون بشم / بهم سخت میگیری آسون بشم اگر پای من جاده رو برنگشت / فراموش کن بین ما چی گذشت من از زندگی تو هوات خسته ام / ازت خسته ام و باز وابسته ام نگو ما کجائیم که شب بین ماست / خودم هم نمیدونم اینجا کجاست بیا با هوای دلم سر نکن / بهت راست میگم تو باور نکن از این فاصله سهم امو کم نکن / بهم خیره میشم نگاهم نکن