آهنگ عاشقی از بابک جهانبخش

14 بازدید
چقدر خوبه که چشمای تو هست و چقدر ساده میشه دل به تو بست و چقدر خوشبختی واسه من میاری با تو میشه تو یه فصل بهاری عاشقی کرد ، آره ، عاشقی کرد با تو دنیای من میشه بهشت با تو میشه تموم سرنوشت با تو میشه که تا بی نهایت با تو میشه با یه خیال راحت عاشقی کرد ، آره ، عاشقی کرد به خاطر تو از یه دنیا دل کندم بدون به عشق تو همیشه پا بندم من از این عاشقی دست بر نمی دارم می میرم واسه تو از بس دوست دارم به خاطر تو از دلواپسی دورم تو هستی پیشم و از بی کسی دورم به خاطر تو از دلخوشی لبریزم دارم زندگی رو پای تو می ریزم چقدر خوبه که چشمای تو هست و چقدر ساده میشه دل به تو بست و چقدر خوشبختی واسه من میاری با تو میشه تو یه فصل بهاری عاشقی کرد ، آره ، عاشقی کرد ازت دست بر نمی دارم از بس که دوست دارم ازت دست بر نمی دارم از بس که دوست دارم چقدر خوبه که چشمای تو هست و چقدر ساده میشه دل به تو بست و چقدر خوشبختی واسه من میاری با تو میشه تو یه فصل بهاری با تو دنیای من میشه بهشت با تو میشه تموم سرنوشت با تو میشه که تا بی نهایت با تو میشه با یه خیال راحت عاشقی کرد ، آره ، عاشقی کرد به خاطر تو از یه دنیا دل کندم بدون به عشق تو همیشه پا بندم من از این عاشقی دست بر نمی دارم می میرم واسه تو از بس دوست دارم به خاطر تو از دلواپسی دورم تو هستی پیشم و از بی کسی دورم به خاطر تو از دلخوشی لبریزم دارم زندگی رو پای تو می ریزم چقدر خوبه که چشمای تو هست و چقدر ساده میشه دل به تو بست و چقدر خوشبختی واسه من میاری با تو میشه تو یه فصل بهاری عاشقی کرد ، آره ، عاشقی کرد