آهنگ انگیزه از بابک جهانبخش

5 بازدید
امشب تمام خاطراتو دوره کردم برگشتم و باز اون شبا رو دوره کردم برگشتم و دیدم هنوزم فرصتی هست اینجا کنار یاد تو امنیتی هست بی تو برای زندگی انگیزه ای نیست بی تو برای دیوونگی انگیزه ای نیست بی تو برای زندگی انگیزه ای نیست بی تو برای دیوونگی انگیزه ای نیست انگیزه ای نیست دیشب که از خونه رفتی داغ دیدم حالا ولی هر شب تورو از دست میدم انگیزه ای بی تو برای دیوونگی نیست اینجا ببین جایی برای زندگی نیست بی تو واسه زندگی انگیزه ای نیست بی تو واسه دیوونگی انگیزه ای نیست بی تو واسه زندگی انگیزه ای نیست بی تو واسه دیوونگی انگیزه ای نیست انگیزه ای نیست