آهنگ تصمیم از بابک جهانبخش

12 بازدید
هر چی بهت گفتم جواب از تو ندیدم این روزا فقط سکوت تو شنیدم احساسمو با صد دفعه تکرار گفتم حرفامو انگاری به یه دیوار گفتم با اینکه روی من همه درا رو بستی یادت نره تو عشق من بودی و هستی دستاتو میگیرم نرو از گریه سر میرم نرو می دونی میمیرم نرو می خوام که خودخواهی کنم این بار من جای توام تصمیم میگیرم نرو دستاتو میگیرم نرو از گریه سر میرم نرو می دونی میمیرم نرو می خوام که خودخواهی کنم این بار من جای توام تصمیم میگیرم نرو وقتی دلت با موندنه وقتی هنوزم با منه عشقو باید پر رنگ کرد واسه پشیمون کردنت تو خونه پنهون کردنت میشه هنوزم جنگ کرد حرفای احساسی من یا عشق وسواسی من نذار تکراری بشه اینکه نفهمیدی منو اینکه نفهمیدم تو رو مثل یه بیماری بشه دستاتو میگیرم نرو از گریه سر میرم نرو می دونی میمیرم نرو می خوام که خودخواهی کنم این بار من جای توام تصمیم میگیرم نرو دستاتو میگیرم نرو از گریه سر میرم نرو می دونی میمیرم نرو می خوام که خودخواهی کنم این بار من جای توام تصمیم میگیرم نرو