آهنگ جاه طلب از بابک جهانبخش

22 بازدید
سرتاسره قلبت باید به دست من تسخیر شه تو زندگیم جز عشق تو هر حسی بی تاثیر شه شونه هامو به خستگیت هر لحظه پیشنهاد کن به من فراتر از همه همیشه اعتماد کن.. از فکر عمری داشتنت وجود ِ من لبالبه چون هم تو بی نظیری و هم حس ِ من جاه طلبه میخوام انقده نقش ِ من تو زندگیت پُر رنگ شه که وقتی پلک میزنی دنیات واسم دلتنگ شه.. قلمروئه خیالتو با فکر من محصور کن برای با من بودنت تقدیرو مجبور کن حتی نمیخوام سایتو با کوچه ها قسمت کنم از من نخواه به چیزی جز داشتن تو عادت کنم آرامشو تو زندگیم با خنده هات مرسوم کن یک بار واسه همیشه این دیوونه رو آروم کن.. از فکر عمری داشتنت وجود ِ من لبالبه چون هم تو بی نظیری و هم حس ِ من جاه طلبه میخوام انقده نقش ِ من تو زندگیت پُر رنگ شه که وقتی پلک میزنی دنیات واسم دلتنگ شه..