آهنگ مغلوب با صدای مهدی یراحی

21 بازدید
بزار برگردم عقب اونجا که گم کردم تو رو اونجا که رنجیدی ازم وقتی بهت گفتم برو وقتی غرور من نذاشت درو ببندم تا نری وقتی که فهمیدم هنوز نرفتی و پشت دری دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون با دست تو پاکش کنم اون روزو از تقویممون تو رو همون دقیقه ها دوباره جستجو کنم ادامه بودنمو بمونی و شروع کنم ♫♫♫ راضی نشم حتی یبار دلیل آشوبت بشم ببین چقد راضیم از اینکه مغلوبت بشم بزار برگردم عقب من دیگه اون من نیستم بزار بهت ثابت کنم من مرد رفتن نیستم دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون با دست تو پاکش کنم اون روزو از تقویممون تو رو همون دقیقه ها دوباره جستجو کنم ادامه بودنمو بمونی و شروع کنم