آهنگ بسه دیگه از بابک جهانبخش

16 بازدید
دیگه مهم نیست واسه من که رفتنت کار کیه هیچ وقت نشد تا بدونم حرف حساب تو چیه بسه دیگه بسه دیگه عادت و عشق بیخودی تو خیلی وقت تو دلت به رفتنم راضی شدی تو خیلی وقت ِ تو دلت به رفتنم راضی شدی هیچوقت نشد با عشق تو احساس راحتی کنم می خوام هرچی از توئه بعد تو خط خطی کنم دلگیر شدم از این شبا از هرچی عشق بعد تو دستی نبود باور کنه سردی دستای منو این رابطه تموم شد.و روزای خوب یادت نموند یادت میاد کی باتو بود کی تورو تا اینجا رسوند بسه دیگه بسه دیگه عادت و عشق بیخودی تو خیلی وقت ِ تو دلت به رفتنم راضی شدی بسه دیگه بسه دیگه عادت و عشق بیخودی تو خیلی وقت تو دلت به رفتنم راضی شدی دیگه مهم نیست واسه من که رفتنت کار کیه هیچ وقت نشد تا بدونم حرف حساب تو چیه بسه دیگه بسه دیگه عادت و عشق بیخودی تو خیلی وقت ِ تو دلت به رفتنم راضی شدی تو خیلی وقت ِ تو دلت به رفتنم راضی شدی بسه دیگه بسه دیگه عادت و عشق بیخودی تو خیلی وقت تو دلت به رفتنم راضی شدی بسه دیگه بسه دیگه عادت و عشق بیخودی تو خیلی وقت تو دلت به رفتنم راضی شدی