آهنگ خواهش میکنم از حمید عسگری

9 بازدید
نمی دونی از اولین آدما چقد از نبود تو ترسوندنم یه دنیا می گفتن دلش با تو نیست یه دنیا کنار تو سوزوندنم با اینکه خیلی بد شنیدم ازت ولی نخواستم یکیشو باور کنم می خواستم به هر شکلی هست قلبتو به این احساسی که هست بهتر کنم خواهش نمی کنم تو بی رحم تر نشو عبور نکن ازم از این بدتر نشو این ساده رفتنت عین شکنجمه منفور نکن منو تو چشمای همه نمی دونی از اولین آدما چقد از نبود تو ترسوندنم یه دنیا می گفتن دلش با تو نیست یه دنیا کنار تو سوزوندنم با اینکه خیلی بد شنیدم ازت ولی نخواستم یکیشو باور کنم می خواستم به هر شکلی هست قلبتو به این احساسی که هست بهتر کنم