آهنگ چوک دهاتی از رضا صادقی

45 بازدید
همه ی دنیا هیچن از وقتی، تو هوندی یاروم چون که کمن بی تو عزیزوم دل و جون اتاروم خلاصه ی گپن اینن که خاطرت عزیزن ای یار روزن همش گیج و شوون تو کوچون و بیدار خدا یاروم اتا دلوم شوا یکی بریت بگیت چقد مواتی مه یه گنوغ قاطی یه چوک عاشق پیشه داهاتی یاروم اتا دلوم شوا یکی بریت بگیت چقد مواتی مه یه گنوغ قاطی یه چوک عاشق پیشه داهاتی خووم اومدی که تو هیشوم تو عروسی تو با کندوروو جلبیل خوسی چراغونینو لوتی نشروندن بوی گشته و عود اهوندن گنوغ ادکه به ای عاشق ساده جواب ای دل عاشقوم هاده خودت خوب ادونی دلوم اریزی عزیزوم عزیزوم خدا یاروم اتا دلوم شوا یکی بریت بگیت چقد مواتی مه یه گنوغ قاطی یه چوک عاشق پیشه داهاتی یاروم اتا دلوم شوا یکی بریت بگیت چقد مواتی مه یه گنوغ قاطی یه چوک عاشق پیشه داهاتی