آهنگ آروم برو از رضا صادقی

16 بازدید
آروم برو شاید که خاطراتمون پشیمون کرد تورو ببینی وقتی میری غصه‌ی این خونه رو آروم برو آروم برو اینجا بدون حجمت زندگی کمه وقتی نباشی حس مُردن همراهمه آروم برو آروم برو باور کن این رفتن شروع درد ماست جز ما یه بغض کهنه ای همدرد ماست آروم برو آروم برو یه لحظه از خودت بپرس بعدش که چی حرفای مارو بعد ما میگی به کی آروم برو شاید دلت لرزید و دید این حال و روز نا اُمید از رفتنت دست بکشی آروم بری دارو ندارم جون ِ که جونی براش نمونده که بهت بگه جون گُلا میشه نری شاید دلت لرزید و دید این حال و روز نا اُمید از رفتنت دست بکشی آروم بری دارو ندارم جون ِ که جونی براش نمونده که بهت بگه جون گُلا میشه نری میشه نری.. آروم برو شاید که خاطراتمون پشیمون کرد تورو ببینی وقتی میری غصه‌ی این خونه رو آروم برو..