آّهنگ سرزنش با صدای محمد علیزاده

17 بازدید
نه قحطی گل نبود از تو چرا دورشم قشنگتر از تو بود دلم قید تمومشونو زد انگار چشام کور شده بود هیشکس و غیر تو ندید تا اومدی تو زندگیم شدی ی مشکل جدید تا اومدی تو زندگیم شدی ی مشکل جدید من بدترین و بهترین روزای عمرم باتو بود تصورم خوب بود ازت اما چه سود اما چه سود یه اشتباه چی داشت واسم؟! خودخوری و هِی سرزنش از این به بعد من این دل و دست کسی نمیدمش از این به بعد من این دل و دست کسی نمیدمش نه قحطی یه چیزی بود فهمیدم اینو این دفعه که تو وجودت این روزا پیدا نمیشه عاطفه قحطی چی بود واسه من؟! یه دل ک زود دل نبره دل پر احساس من ب درد تو نمی خوره من بدترین و بهترین روزای عمرم باتو بود تصورم خوب بود ازت اما چه سود اما چه سود یه اشتباه چی داشت واسم؟! خودخوری و هِی سرزنش از این به بعد من این دل و دست کسی نمیدمش از این به بعد من این دل و دست کسی نمیدمش من بدترین و بهترین روزای عمرم باتو بود تصورم خوب بود ازت اما چه سود اما چه سود یه اشتباه چی داشت واسم؟! خودخوری و هِی سرزنش از این به بعد من این دل و دست کسی نمیدمش از این به بعد من این دل و دست کسی نمیدمش