آهنگ سکوت از محسن یگانه

20 بازدید
روزای سخت نبودن با تو خلا امیدو تجربه کردم داغ دلم که بی تو تازه میشد هم نفسم شد سایه ی سردم تو رو میدیدم از اونور ابرا که میخوای سر سری از من رد شی آسمونو بی تو خط خطی کردم چه جوری میتونی انقده بد شی سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه روزای سخت نبودن با تو دور نبودنتو خط کشیدم تازه میفهمم اشتباهم این بود چهره ی عشقمو غلط کشیدم عشق تو دارو ندار دلم بود اومدی دارو ندارمو بردی بیا سکوت قلبت رو بشکنو برگرد که هنوزم تو دل من نمردی که هنوزم تو دل من نمردی سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخره قصه همین شه سکوت قلبتو بشکنو برگرد نذار این فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخره قصه همین شه