آهنگ نرو از محسن یگانه

23 بازدید
تو فقط میخوای بری بری هر جایی شده رد پاهات توی برف چه تماشایی شده قدمای اولت یکم آهسته تره تو دلم گفتم خدا یعنی میشه که نره اینا تقصیر تو نیست من یکم کهنه شدم منه پیرو نخ نما منه بیزار از خودم وسطای راهیو توی این هوای سرد تو دلم گفتم چرا به عقب نگاه نکرد نرو ... ،نرو ... ، که دلم همش میگره از من سراغ تو رو نرو ... ،نرو ... ، که دلم همش میگره از من سراغ تو رو بعد اون ندیدمت ، چقدر داد زدم نه بگوشت نرسید هر چی فریاد زدم مات و مبهوتم هنوز چه سر انجام بدی تو یه دفتر سیاهو واسه من ورق زدی نرو ... ،نرو ... ، که دلم همش میگره از من سراغ تو رو نرو ... ،نرو ... ، که دلم همش میگره از من سراغ تو رو نرو ... ،نرو ... ، که دلم همش میگره از من سراغ تو رو نرو ... ،نرو ... ، که دلم همش میگره از من سراغ تو رو