آهنگ کی جای من اومد از محسن یگانه

73 بازدید
گذشتم از جلوی چشمام ، دارن رد میشن آهسته تو رویام تو رو میبینم یه رویای پر از غصه با چشمای پر از اشکم بهت راهو نشون دادم خودم گفتم برو اما به پاهای تو افتادم تو آسون رد شدی رفتی تو کوران غمو سختی منم رفتمو پی کارم تو هم دنبال خوشبختی گذشتم از جلوی چشمام دارن رد میشن آهسته تو رویام تو رو میبینم یه رویای پر از غصه با چشمای پر از اشکم بهت راهو نشون دادم خودم گفتم برو اما به پاهای تو افتادم تو آسون رد شدی رفتی تو کوران غمو سختی منم رفتم پی کارم تو هم دنبال خوشبختی کی توی قلبت جای من اومد اسممو از تو خاطر تو برد کی بوده اینقدر ، اینقدره راحت ، باعثش بود که خاطراتمو برد چی شده حالا ، که از این دنیا زندگی رو بدون من میخوای چجوری میشه ، چجوری میتونی ، میتونی با خودت کنار بیای کی توی قلبت جای من اومد اسممو از تو خاطر تو برد کی بوده اینقدر ، اینقدره راحت ، باعثش بود که خاطراتمو برد چی شده حالا ، که از این دنیا زندگی رو بدون من میخوای چجوری میشه ، چجوری میتونی ، میتونی با خودت کنار بیای یه جوری ریشه هام خشکید که انگار کار پاییزه خزونه رفتنت انگار داره برگاشو میریزه یه جوری گریه میکردم که بارون بینشون گم بود کاش این رویا از آغازش فقط خوابو توهم بود یه جوری گریه میکردم که بارون بینشون گم بود کاش این رویا از آغازش فقط خوابو توهم بود کی توی قلبت جای من اومد اسممو از تو خاطر تو برد کی بوده اینقدر ، اینقدره راحت باعثش بود که خاطراتمو برد چی شده حالا که از این دنیا زندگی رو بدون من میخوای چجوری میشه ، چجوری میتونی ، میتونی با خودت کنار بیای کی توی قلبت جای من اومد اسممو از تو خاطر تو برد کی بوده اینقدر ، اینقدره راحت باعثش بود که خاطراتمو برد چی شده حالا که از این دنیا زندگی رو بدون من میخوای چجوری میشه ، چجوری میتونی ، میتونی با خودت کنار بیای