آهنگ تو فکر میرم با صدای محسن یگانه

15 بازدید
دوره میکنم سکوت کهنمو با صدای تو دنیای من خلاصه میشه توی عکسای تو رو گونه های من به یاد تو همیشه اشک جاریه تو فکر میرمو میپرسم از خودم چه روزگاریه چه روزگاریه اشک تو چشام بود یه عکس مبهم از تو توی یادمه به هرکی خیره شم میگم چقدر شبیه خاطراتمه بغض میکنم به یاد لحظه های تلخ آخرم تو فکر میرمو به هرچی خاطرست پناه میبرم تو فکر میرمو.. صبر کردمو نذاشتم هیچکسی به جای تو بیاد بعیده بعد تو کسی منو به خاطر خودم بخواد کاش یک دفعه خودت رو گیذاشتی جای من چه سخت میگذره بدون تو تموم لحظه های من چه سخت میگذره اشک تو چشام بود یه عکس مبهم از تو توی یادمه به هرکی خیره شم میگم چقدر شبیه خاطراتمه بغض میکنم به یاد لحظه های تلخ آخرم تو فکر میرمو به هرچی خاطرست پناه میبرم تو فکر میرمو..