آهنگ شیر مردا از محسن چاوشی

8 بازدید
چون ملک ساخته خود را به پر و بال دروغ .. همه دیوند که ابلیس بود مهترشان همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ .. هین چرا غره شدستی تو به سیم و زرشان شیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان .. برکش آن تیغ چو پولاد و بزن بر سرشان