آهنگ وطن با صدای فریدون آسرایی

26 بازدید
ای وطن من تو رو میخوام تو و مردمون خوبت جنگل سبز شمالت ساحل داغ جنوبت روی ماسه های دریا , تو غروبای قشنگ توی رقصای محلی , با گلای رقص و آواز همه ی افسانه هایی , که تو ذهنم میدرخشه واسه من رستم دستان , هنوزم سوار رخشه عطر چایی نون تازه , لبی که به خنده بازه , همه ی دنیا میدونن ایرونی مهمون نوازه , ای وطن من تو رو می خوام تو و مردمون خوبت , جنگل سبز شمالت , ساحل داغ جنوبت دیده بوسی سال تحویل , تنگ ماهی ظرف آجیل هم بازی های قدیمی , گپ زدن با اهل فامیل , توی اون بوهای کاه گل همه ی کبوتراتو , عاشقای سرد سر ب زیر و , کوچه باغ خاطراتو گل سرخ و سبزه و برف رنگ پرچم قشنگت ای وطن من تو رو میخوام , تو و مردم یه رنگت , ای وطـن من تو رو میخوام تو و مردمون خوبت , جنگل سبز شمالت ساحل داغ جنوبت ای وطـن من تو رو میخوام تو و مردمون خوبت جنگل سبز شمالت , ساحل داغ جنوبت گل سرخ و سبزه و برف , رنگ پرچم قشنگت ای وطـن من تو رو میخوام تو و مردم یه رنگت