آهنگ بی تو با صدای فریدون آسرایی

21 بازدید
بی تو , من همینم بی تو , سایه ای سر درگم بیخیال دنیا , نا امید از مردم , من همینم یادی از نفس افتاده , با پری خون آلود , در قفس افتاده عطر آوازم را می تکانم در باد , خسته ام از دیوار خسته از فریاد , من همینم بی تو , آرزویی ناچار تکه ابری تنها , سنگی از یک دیوار ساده باشم یا نه , وقتی یادم تنهاست بی تو بودن دشوار , با تو بودن رویاست بی توسرگردانم در مداری گمنام میگریزم از خود عاشقی نا آرام بی تو , من همینم بی تو , سایه ای سر درگم بیخیال دنیا , نا امید از مردم , من همینم یادی از نفس افتاده , با پری خون آلود , در قفس افتاده عطر آوازم را می تکانم در باد , خسته ام از دیوار خسته از فریاد , من همینم بی تو , آرزویی ناچار تکه ابری تنها , سنگی از یک دیوار ساده باشم یا نه , وقتی یادم تنهاست بی تو بودن دشوار , با تو بودن رویاست بی توسرگردانم در مداری گمنام میگریزم از خود عاشقی نا آرام