آهنگ وقتی بارون میزنه با صدای فریدون آسرایی

13 بازدید
چی بگم ابری و بارون نمیشی درد و می فهمی و درمون نمیشی خیلی وقته می بینم زیر آوار جنون منو می بینی و ویرون نمیشی دل دیوونه خرابم می کنی چرا مثل قدیما خون نمیشی سر به صحرا میذاری منو تنها می ذاری لاله باغ کدوم گمشده ای چرا بین گلها پنهون نمیشی ای وای چرا بین گلها پنهون نمیشی وقتی بارون میزنه وقتی بارون میزنه شاخه هامو میشکنه دل تنها چرا تو مثل گنجیشکها پریشون نمیشی منو می بینی و حیرون نمیشی چی بگم ابری و بارون نمیشی درد و می فهمی و درمون نمیشی چی بگم با کی بگم راز تو رو داری آتیش میگیری خون نمیشی من که هر شب تا سحر قصه ی عشقو تو گوشت می خونم واسم افسانه یی و افسون نمیشی تو بزرگی مثل دنیای خیال آدمها دل زخمی لاله ی دشت بلا نکنه غصه ی لیلی رو داری واسه این قصه ها مجنون نمیشی چی بگم ابری و بارون نمیشی درد و می فهمی و درمون نمیشی چی بگم ابری و بارون نمیشی درد و می فهمی و درمون نمیشی