آهنگ مجنون از امید حاجیلی

9 بازدید
این دله دیوونه تو رو دیدو عاشق شد بی بهونه این خونه زندونه اگه نباشی رو سرم ویرونه می خوای عاشقم کنی داغون و حیرونم کنی بگی دوسم نداری دیوونه و مجنونم کنی می خوای عاشقم کنی روونه زندونم کنی منو آواره توی دشت و بیابونم کنی ♫♫♫ به دله دیوونه تا دیدمت گفتم این همونه همونی که می خوام تا عمر دارم کنارم بمونه می خوای عاشقم کنی داغون و حیرونم کنی بگی دوسم نداری دیوونه و مجنونم کنی می خوای عاشقم کنی روونه زندونم کنی منو آواره توی دشت و بیابونم کنی می خوای عاشقم کنی داغون و حیرونم کنی بگی دوسم نداری دیوونه و مجنونم کنی می خوای عاشقم کنی روونه زندونم کنی منو آواره توی دشت و بیابونم کنی ♫♫♫ می خوای عاشقم کنی …. بگی دوسم نداری …. می خوای عاشقم کنی …. منو آواره توی دشت و بیابونم کنی می خوای عاشقم کنی داغون و حیرونم کنی بگی دوسم نداری دیوونه و مجنونم کنی می خوای عاشقم کنی روونه زندونم کنی منو آواره توی دشت و بیابونم کنی