آهنگ نگاهم میکنی از مهدی یغمایی

7 بازدید
نگاهم می کنی ساده فرو می ریزه احساسم یه مدت میشه که انگار نگاهاتم نمی شناسم ♪♪♪ باهام حرف می زنی اما نگاهت سمت دیواره دلم رفتنُ میشناسه که اینقدر دلهره داره ♪♪♪ می گیرم دستاتو وقتی می دونم این یه تصویره آخه چند وقته که رفتی یه مدت میشه که دیره ♪♪♪ نبودت واسه قلب من یه درد خیلی سنگین بود می خواستم عاشقت باشم تمام سعی من این بود ♪♪♪ باهام غریبه گی کردی فراموشت شدم رفتم منو از دست دادی و من از دست خودم رفتم ♪♪♪ می گیرم دستاتو وقتی می دونم این یه تصویره آخه چند وقته که رفتی یه مدت میشه که دیره