موزیک ویدیو تونل کندوان نگاه تو از رضا یزدانی

27 بازدید
خبر بسته بودن جاده از کرج سمت جاده ی چالوس سبقت یک سمند نقره ای از، خودروی کنترلِ نامحسوس تونل کندوان نگاه توئه که منو میبره به قعر دلت از همین راه پر خطر منو به، شهر تو میرسونه این اتوبوس زندگی بی تو کوچه هر روزست تو خودش درد و رنج و غم داره میشه لای موهای تو گم شد بس که موهات پیچو خم داره میشه از چشمای تو افتاد میشه مرگو به تارو موی تو بست آخه موهات ارتفاعی مثل دره های هزار کن داره باز پُک میزنم به سیگارم تو ذهنم پر از مه و دوده سنگ ها راه جادرو بستن رادیو گفت جاده مسدوده آه امشب سیاه بیشه و من حال و روزی شبیه هم داریم تو نباشی هوای هردوی ما سرد و بارونیو مه آلوده دل من یک قرار طولانی با تو در بین راه میخواهد پشت فرمان بخواب راننده مرگ یک اشتباه میخواهد پشت یه کوه کوه میمونه پشت یک مرد خسته دل یک زن هی نگو مثل کوه محکم باش کوه هم تکیه گاه میخواهد عشق یعنی بدون تو رفتن عشق یعنی هزار و یک افسوس عشق یک جاده خطرناکه جاده ای مثل جاده ی چالوس تونل کندوان نگاه توئه