آهنگ راهرو با صدای علی لهراسبی

47 بازدید
از این راهرو یک نفر رد شده که عطرش همونه که تو می زنی برای به زانو در آوردنم تو از مرگ حتی جلو میزنی از این راهرو یک نفر رد شده مث ِ وقتایی که تو ناراحتی نفس میکشم با تمام وجود عجب عطر خوبی زده لعنتی یه جوری دلم تنگ میشه برات محاله بتونی تصور کنی گمونم نمی تونی حتی خودت جای خالیتو تو دلم پر کنی صدات می کنم تا همه بشنون جواب صدام غیر پژواک نیست من اونقد شکستم حس میکنم که هیچ ارتفاعی خطرناک نیست صدات می کنم تا همه بشنون جواب صدام غیر پژواک نیست من اونقد شکستم حس میکنم که هیچ ارتفاعی خطرناک نیست یه جوری دلم تنگ میشه برات محاله بتونی تصور کنی گمونم نمی تونی حتی خودت جای خالیتو تو دلم پر کنی یه جوری دلم تنگ میشه برات محاله بتونی تصور کنی گمونم نمی تونی حتی خودت جای خالیتو تو دلم پر کنی