آهنگ فال با صدای علی لهراسبی

13 بازدید
نگاه کن تو چشم من ببین عاشقش شدم تو میدونی من فقط اونو دارم،اونو دارم نگاه کن باز تو چشام میخوام دستشو بگیرم اگه عشق من نشه میمیرم میمیرم خدایا اگه هنوز بنده ی توام بشنو حرفمو حرف قلبمو من بدون اون نمیتونم خدایا اگه یه وقت کم بیارو پر بگیره و تا ابد بره شک نکن منم نمیمونم نگو رفتیو مهم نیست چی به سر من اومد نگو میخواستی بمونی ولی تو فالت،رفتن اومد نگو رفتیو مهم نیست چی به سر من اومد نگو میخواستی بمونی ولی تو فالت،رفتن اومد خدایا اگه هنوز بنده ی توام بشنو حرفمو حرف قلبمو من بدون اون نمیتونم خدایا اگه یه وقت کم بیارو پر بگیره و تا ابد بره شک نکن منم نمیمونم