آهنگ بی قرار از بهنام صفوی

15 بازدید
بی قرارم ، واسه چشمات اون نگاهی که به یک دنیا می ارزه می خوام از تو ، بنویسم اما اسمت که میاد ، دستم می لرزه چیکه چیکه ، آب شدم من وقتی گفتی نمی خوام با تو بمونم حالا تنها ، یه پریشون خیلی وقته که دیگه بی هم زبونم من هنوز از تو می خونم عاشقونه جای دستای تو خالی توی خونه من هنوز از تو می خونم عاشقونه جای دستای تو خالی توی خونه خواب چشماتو می بینم ، فردا آفتابی دنیام تو می شی تعبیر خوابم ، می رسم به آرزوهام می دونم میای دوباره ، آسمون آفتابی می شه باز بهار میاد سراغ گلدون های پشت شیشه چشم به راه تو می مونم ، اگه می شنوی صدامو تکیه کن باز هم به شونم ، گوش بده ترانه هامو یه دریچه مهربونی ، هدیه کن به خلوت من نشو با دلم غریبه ، سر بزن به غربت من نشو با دلم غریبه ، سر بزن به غربت من من هنوز از تو می خونم عاشقونه جای دستای تو خالی توی خونه من هنوز از تو می خونم عاشقونه جای دستای تو خالی توی خونه