آهنگ الکل نگاه با صدای حامد همایون

17 بازدید
سکوت می کنم که این سکوت منطقی تره که الکل نگاه تو یواش داره میپره نه مست می کنی منو نه درک می کنم تو رو نه من کنار تو گمم و از کنار من برو و من کنار تو گمم و از کنار من برو همیشه بی اثرترین تلاش من گلایه شد دلم گرفته بود و این کلام ها گلایه شد همیشه عاقبت خودم شکستم و فدا شدم خراب و مست و بی رمق وبال کوچه ها شدم خراب و مست و بی رمق وبال کوچه ها شدم من از نبود تو پرم به این کلافگی دچار مترسک رها شده میون چوبه های دار نگاه بی تفاوتت به حجم سرد چشم من جنون مشت و آینه قبول می کنم بزن قبول می کنم بزن قبول می کنم بزن همیشه بی اثرترین تلاش من گلایه شد دلم گرفته بود و این کلام ها کنایه شد همیشه بی اثرترین تلاش من گلایه شد دلم گرفته بود و این کلام ها کنایه شد همیشه عاقبت خودم شکستم و فدا شدم خراب و مست و بی رمق وبال کوچه ها شدم خراب و مست و بی رمق وبال کوچه ها شدم