آهنگ تو رو دوست دارم از مازیار فلاحی

26 بازدید
تورو دوست دارم مثل حس نجیب خاک غریب تورو دوست دارم مثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد چطور پس دلت میاد منو تنها بزاری تورو دوست دارم مثل لحظه ی خواب ستاره ها تورو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد نگو پس دلت میاد منو تنها بزاری توی آخرین وداع وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه تورو میسپرم به خاک تورو میسپرم به عشق برو با ستاره ها تورو دوست دارم مثل حس دوباره ی تولدت تورو دوست دارم وقتی میگذری همیشه ازخودت تورو دوست دارم مثل خواب خوب بچگی بغلت میگیرمو میرم به سادگی تورو دوست دارم مثل دلتنگی های وقت سفر تورو دوست دارم مثل حس لطیف وقت سحر مثل کودکی تورو بغلت میگیرمو این دل غریبمو با تو میسپرم به خاک توی آخرین وداع وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه تورو میسپرم به خاک تورو میسپرم به عشق برو با ستاره هااااا