آهنگ خوشبختی با صدای مازیار فلاحی

10 بازدید
تو سر و پا احساسی تو خودِ عطرِ یاسی اگه تو با من باشی زندگیمو می سازی دستِ تو توی دستم عشقِ تو توی قلبم من همیشه عاشقت بودم و بازم هستم دوست دارم ، دوست دارم دوست دارم و بی قرارم خوشبختیم و با تو می خوام ، با تو آرومِ روزگارم تو سر و پا آرامش من پر از حرف و خواهش داشتنِ این احساسو تنها با تو میخوامش تو شبیه رویامی تو تموم دنیامی حسِ خوب بارونی که تو قلبم می مونی دوست دارم ، دوست دارم دوست دارم و بی قرارم خوشبختیم و با تو می خوام ، با تو آرومِ روزگارم دوست دارم ، دوست دارم دوست دارم و بی قرارم خوشبختیم و با تو می خوام ، با تو آرومِ روزگارم دوست دارم ، دوست دارم دوست دارم و بی قرارم خوشبختیم و با تو می خوام ، با تو آرومِ روزگارم دوست دارم ، دوست دارم دوست دارم و بی قرارم خوشبختیم و با تو می خوام ، با تو آرومِ روزگارم