آهنگ کارتون از رضا یزدانی

21 بازدید
چشمات‌ُ هَم‌ بذار ! رفیق‌ ! بیا تا بچّه‌گی‌ کنیم‌ ! بیا که‌ تو قصّه‌های‌ کارتونی‌ زنده‌گی‌ کنیم‌ ! بیا شنل‌قرمزی‌ رُ بدزدیم‌ از پنجه‌ی‌ گُرگ‌ ! آخه‌ تو کلبه‌ش‌ هنوزم‌ منتظرِ مادربزرگ‌ ! بیا تا مثل‌ِ گالیوِر ، پا بذاریم‌ تو لی‌لی‌پوت‌ ! نذار مسافر کوچولو ، گُم‌ بشه‌ توی‌ برهوت‌ ! نذار رابین‌هودُ تَه‌ِ ، کارتون‌ِ ما اسیر کنن‌ ! نذار پلنگ‌ صورتی‌ رُ با ماهی‌مُرده‌ سیر کنن‌ ! دنیای‌ کارتونا قشنگ‌ ، دنیای‌ ما سیاه‌ُ زشت‌ ! کاش که کسی زنده‌گی‌مونُ ، شبیهِ کارتون می‌نوشت ! بگو که‌ تام‌سایر کجاس‌ ؟ بگو کجاس‌ هاکل‌ بِری‌ ! می‌خوام‌ بازم‌ سفر کنم‌ ، به‌ قصّه‌ی‌ تام‌ُ جِری‌ ! سندبادِ قصّه‌ آخرش‌ ، نگفت‌ که‌ مقصدش‌ کجاس‌ ! هیشکی‌ نفهمید گالیوِر ، عاشق‌ِ فلِرتیشیاس‌ ! تُرنادو شیهه‌ می‌کشه‌ ، زورو هنوز رو تَرکشه‌ ! می‌خواد روی‌ دیوارِ سِتَم‌ ، علامت‌ ضِد بِکشه‌ ! ببین‌ که‌ عمرِ غولای‌ کارتونی‌ خیلی‌ کم‌ شُده‌ ! بیا تولّد بگیریم‌ ، پینوکیو آدم‌ شُده‌ ! دنیای‌ کارتونا قشنگ‌ ، دنیای‌ ما سیاه‌ُ زشت‌ ! کاش که کسی زنده‌گی‌مونُ ، شبیهِ کارتون می‌نوشت !