موزیک ویدیو دنیای وارونه از رضا یزدانی

19 بازدید
زنگ زده زنگ زورخونه اینجا پشه پهلوونه هر کسی نارو بزنه این روزها مرد میدونه پدر بزرگ،هفت سالگیش،یادش نیست تو زورخونه صدای فریادش نیست شیرین قصه،دیگه تلخ تلخه این همه صخره،یکی فرهادش نیست هیشکی نگاهشو به صدام نخونده یه شب پره تو شعله ها نسوخته خفاش ها دل سپرده ان به خورشید ترانه ساز،ترانه شو فروخته دنیای وارونه رو باش رودخونه ها تشنه شونه قوت پهلوونامون،به تیزیه دشنه شونه دنیای وارونه رو باش رودخونه ها تشنه شونه قوت پهلوونامون،به تیزیه دشنه شونه ♫♫♫♫♫♫ عصر فراموشیه خاطراته ترانه خون،معجزه تو صداته دنیای وارونه رو زیرو رو کن این دل ویرون شده پا به پاته ببین ببین،ساعت قصه خوابه کلاغ رو قله ست ته چاه عقابه برگ کتاب قصه مون سیاهه عمر غزل اندازه ی حبابه دنیای وارونه رو باش رودخونه ها تشنه شونه قوت پهلوونامون،به تیزیه دشنه شونه دنیای وارونه رو باش رودخونه ها تشنه شونه قوت پهلوونامون،به تیزیه دشنه شونه دنیای وارونه رو باش رودخونه ها تشنه شونه قوت پهلوونامون،به تیزیه دشنه شونه دنیای وارونه رو باش رودخونه ها تشنه شونه قوت پهلوونامون،به تیزیه دشنه شونه