آهنگ گل واژه با صدای ابی

107 بازدید
وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه س صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه س وقتی که من عاشق میشم ترانه هام عاشق ترن گل واژه های شعر من رنگ گلها رو می برن عشق واسه من یه معجزه س تو لحظه های بی امید تو صبح سردم مثل طلوع خورشید فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه ناجی قلبم، عشقه بدون تردید وقتی که من عاشق میشم عاشقتر از من دیگه نیست تو جون سپردن واسه عشق هیچ کی سر از من دیگه نیست دار و ندارمو میخوام به پای عشقم ببازم میخوام که یک تنه برم به لشکر غم بتازم وقتی که من عاشق میشم فصل دوباره موندنه فصل رباعی و غزل وقت ترانه خوندنه وقت تو بیداری شبو به مرز صبح رسوندنه قتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه س صبح خروس خونش برام انگار یه آهنگ دیگه س وقتی که من عاشق میشم ترانه هام عاشق ترن گل واژه های شعر من رنگ گلها رو می برن عشق واسه من یه معجزه س تو لحظه های بی امید تو صبح سردم مثل طلوع خورشید فصل شکوفایی شعر تو باغ احساس منه ناجی قلبم، عشقه بدون تردید قتی که من عاشق میشم عاشقتر از من دیگه نیست تو جون سپردن واسه عشق هیچ کی سر از من دیگه نیست دار و ندارمو میخوام به پای عشقم ببازم میخوام که یک تنه برم به لشکر غم بتازم وقتی که من عاشق میشم فصل دوباره موندنه فصل رباعی و غزل وقت ترانه خوندنه وقت تو بیداری شبو به مرز صبح رسوندنه
ویدیو های مشابه: