آهنگ اتل متل با صدای ابی

77 بازدید
اتل متل توتوله هنوز گل گلوله هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله اتل متل توتوله تا کی گل گلوله هنوز تو دستای ماست شیشه ی عمر غوله دیو و پری نداریم جادوگری نداریم باور ما شکسته که یاوری نداریم اتل متل توتوله هنــــوز گـــل گلـــوله هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله شهر سیاه جادو به دست ما بنا شد به خواب قصه رفتیم این خود ماجرا شد خونه رو دست دشمن رفتیم و جا گزاشتیم تکلیف زندگی رو به مرده ها گزاشتیم اتل متل سپیده شب به سحر رسیده ببین که از سپیده سینه ی شب دریده اتل مــتل توتوله هنـــوز گل گلوله هر کی گذشته از عشق تو امتحان قبوله
ویدیو های مشابه: