آهنگ صدای قلب تو با صدای بنیامین بهادری

48 بازدید
یه روزی میاد که تو منو تنها میذاری پا میذاری رو دلم یه روزی اون روزی که یا منو جا میذاری یا میگی باید برم ▲⊙▲⊙▲⊙▲ آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم ▲⊙▲⊙▲⊙▲ ضربان قلب من با صدای قلب تو میزنه ضربان قلب تو ضربان قلب منه ▲⊙▲⊙▲⊙▲ آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم ▲⊙▲⊙▲⊙▲ یه روزی میاد که من که منو آب میبره تورو هم خواب میبره میدونم اون روزی که منو دریا میبره تورو رویا میبره ▲⊙▲⊙▲⊙▲ آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم ▲⊙▲⊙▲⊙▲ ضربان قلب من با صدای قلب تو میزنه ضربان قلب من با صدای قلب تو میزنه ▲⊙▲⊙▲⊙▲ ضربان قلب تو ضربان قلب منه آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم ▲⊙▲⊙▲⊙▲ آخ عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم ضربان قلب تو ضربان قلب منه