آهنگ خوابم یا بیدارم از ابی

16 بازدید
خوابم یا بیدارم تو با منی با من همراه و همسایه نزدیك تر از پیرهن باور كنم یا نه هرم نفسهاتو ایثار تن سوز نجیب دستاتو خوابم یا بیدارم لمس تنت خواب نیست این روشنی از توست بگو از آفتاب نیست بگو كه بیدارم بگو كه رویا نیست بگو كه بعد از این جدایی با ما نیست اگه این فقط یه خوابه تا ابد بذار بخوابم بذار آفتاب شم و تو خواب از تو چشم تو بتابم بذار اون پرنده باشم كه با تنزخمی اسیره عاشق مرگه كه شاید توی دست تو بمیره خوابم یا بیدارم ای اومده از خواب آغوشتو وا كن قلب منو در یاب برای خواب من ای بهترین تعبیر با من مدارا كن ای عشق دامنگیر من بی تو اندوه سرد زمستونم پرنده ای زخمی اسیر بارونم ای مثل من عاشق همتای من محجوب بمون ، بمون با من ای بهترین ای خوب
ویدیو های مشابه: