آهنگ به من اعتماد کن با صدای بنیامین بهادری

15 بازدید
به من اعتماد کن ، به من اعتماد کن خودتو از این همه به من اعتماد کن وقتی بغضی تو گلو یه دوراهی روبرو بگو هرچی آرزوته به من اعتماد کن به من اعتماد کن ، به من اعتماد کن خودتو از این همه به من اعتماد کن I will find you where ever you lose me just trust me just trust me I promise you never love anyone just love me just trust me گلاتو پَر نکن و به من اعتماد کن چشاتو تر نکن و به من اعتماد کن خودتو از این همه فکرای بد آزاد کن برای خودت یه دنیای جدید ایجاد کن به من اعتماد کن ، به من اعتماد کن خودتو از این همه به من اعتماد کن به من اعتماد کن ، به من اعتماد کن خودتو از این همه به من اعتماد کن