آهنگ آخرین بار از ابی

194 بازدید
از دست من میری ، از دست تو میمیرم تو زنده میمونی ، منم که میمیرم تو رفتی از پیشم ، دنیامو غم برداشت برداشت ما از عشق ، با هم تفاوت داشت این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه انقدر بزرگه تنهایی این مرد ، که حتی تو دریا نمیشه غرقش کرد من عاشقت هستم اینو نمیفهمی ، یه چیزو میدونم که خیلی بی رحمی همیشه میگفتی شاهی گدایی کن ، ظالم بمون اما مظلوم نمایی کن هر چی بدی کردی پای من بریز ، نتیجه ی این عشق بازم مساوی بود این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
ویدیو های مشابه:
111 بازدید . یک سال پیش
319 بازدید . یک سال پیش
176 بازدید . یک سال پیش