آهنگ روزها و شب ها از ماهان بهرام خان

51 بازدید
قلبم، خیلی دلتنگت بود اما، خوب شد برگشتی زود خستم، از روزهای دوری بی من، رفتی چجوری روزها بی تو، بی تو شبها عطرت پیچید، تو جاده ها روزها بی تو، بی تو شبها خیره موندم، چشمام به راه از ته دلت بخند عشق من دیگه چشماتو نبند عشق من وقتی می خندی دلم میریزه بی تو چهار فصل خدا پاییزه از ته دلت بخند عشق من دیگه چشماتو نبند عشق من وقتی می خندی دلم میریزه بی تو چهار فصل خدا پاییزه می ترسیدم، که برنگردی تو با حرفات، آرومم کردی وقتی رفتی، هوا ابری بود اما قلبت، با من یکی بود روز ها بی تو، بی تو شبها عطرت پیچید، تو جاده ها روزها بی تو، بی تو شبها خیره موندم، چشمام به راه از ته دلت بخند عشق من دیگه چشماتو نبند عشق من وقتی می خندی دلم میریزه بی تو چهار فصل خدا پاییزه از ته دلت بخند عشق من دیگه چشماتو نبند عشق من وقتی می خندی دلم میریزه بی تو چهار فصل خدا پاییزه از ته دلت.... وقتی میخندی.....