آهنگ سپردم تو رو از ماهان بهرام خان

17 بازدید
سپردم تو رو دست اونکه داره فقط ادعا می کنه عاشقه تو خوبی و من این شبای اخیر حالم بدتر از روزای سابقه تو می خندی و آب میشه دلم از این قصه که می سوزونه منو تو یادت نمی مونه حتی منو منو امشبو قصه رفتنو هر لحظه بی تو حتی تو خوابم مثل یه کابوسه میده عذابم بی تو این آدم یه چشمش خونه یه چشمش از اشک شبا گریونه تو ازم دوری دل کندی از من کار من اینه از چشمات خوندن من بی قرارم دلشوره دارم نمی شه جز تو اسمی بیارم داره می تپه قلبم از اضطراب یه احساسی داره منو می خوره تو نیستی و دوری از اینجا ولی ببین خونه از خاطراتت پره تو نیستی و رفتی و تنها دلم به این خاطراتت قدیمی خوشه هوایی که از عطر تو خالیه منو ذره ذره داره می کشه هر لحظه بی تو حتی تو خوابم مثل یه کابوسه میده عذابم بی تو این آدم یه چشمش خونه یه چشمش از اشک شبا گریونه تو ازم دوری دل کندی از من کار من اینه از چشمات خوندن من بی قرارم دلشوره دارم نمی شه جز تو اسمی بیارم تو رفتی رو شونه هام چیزی یه کوه پر از غصه و درد نیست ببین بعد تو دستای هیچ کسی به اندازه دست من سرد نیست تو نیستی و رفتی و تنها دلم به این خاطراتت قدیمی خوشه هوایی که از عطر تو خالیه منو ذره ذره داره می کشه هر لحظه بی تو حتی تو خوابم مثل یه کابوسه میده عذابم بی تو این آدم یه چشمش خونه یه چشمش از اشک شبا گریونه تو ازم دوری دل کندی از من کار من اینه از چشمات خوندن من بی قرارم دلشوره دارم نمی شه جز تو اسمی بیارم