آهنگ کجایی از ماهان بهرام خان

17 بازدید
کجایی بیای ببینی خیلی تنهام پُره غصه کسی جز تو نیست که حال بی کسی هامو بپرسه تو میدونی حال و روز درد بی درمون من رو میدونی نام و نشونه دل بی نشونه من رو کجایی بیای بیای بیای ببینی کجایی بیای بیای بیای ببینی کجایی بیای بیای بیای ببینی کجایی بیای بیای بیای ببینی خیلی دل خسته ام از درد پریشونه حال و روزم با یه دنیا غصه تا کی چشم به راه تو بسوزم تو نبودی اما عشقت ریشه کرد توی وجودم من توی قحطی امید به تو دل خوش کرده بودم جاده ها چشم انتظارن یه روز از راه برسی تو میدونم هر روز و هر شب واسه من دلواپسی تو با نگاهی پُره احساس میرسی به داد دردم من با اشکام این مسیرو واست آب و جارو کردم کجایی بیای ببینی خیلی تنهام پُره غصه کسی جز تو نیست که حال بی کسی هامو بپرسه تو میدونی حال و روز درد بی درمون من رو میدونی نام و نشونه دل بی نشونه من رو