آهنگ غم عشق از شهاب رمضان

20 بازدید
عشق من بگو چشات از چی دلخوره کاش میشد بدونم از چی دلت پره من با خنده های تو عاشقت شدم کاش میشد بهت بگم، کاش میشد بگم عاشق نمیتونه غم عشقشو ببینه دنیا بدون عشق واسه عاشق غمگینه عاشق نمیتونه غم عشقشو ببینه دنیا بدون عشق واسه عاشق غمگینه عشق من بخند اگه کوهه غم منم من که تا ابد از تو دل نمیکنم یا اگه دلت نخواست دل بهم نبند پیش من نمون ولی عشق من بخند عاشق نمیتونه غم عشقشو ببینه دنیا بدون عشق واسه عاشق غمگینه عاشق نمیتونه غم عشقشو ببینه دنیا بدون عشق واسه عاشق غمگینه