آهنگ خونه از شهاب رمضان

17 بازدید
این خونه بی تو خونه نیست قبره این چشم بی تو چشم نیست ابره میمیرم از عشق ِ تو میدونم تنها علاج عاشقی صبره دنیا پر از حرفهای ناگفته ست چیزی نگفتم وقتی میرفتم چیزی نگفتم چون نمی خواستم از پا بیفتم وقتی میرفتی میرفتی میرفتی