آهنگ آواز همایون با صدای سینا سرلک

33 بازدید
گفتی بگو عاشقو بیمار کیستی گفتی بگو عاشقو بیمار کیستی من عاشق توام من عاشق توام تو بگو یار کیستی یار کیستی هر شب منو خیال تو کنج محنتی هر شب منو خیال تو کنج محنتی تو با که ای و تو با که ای و مونس و غمخوار کیستی تو با که ای و مونس و غمخوار کیستی تا چند گرد کوی تو گردم دمی بپرس تا چند گرد کوی تو گردم دمی بپرس کین جا چه میکنی و کین جا چه میکنی و طلبکار کیستی ای وای من با غم تو یارا به عهد و وفای خویش ای بی وفا تو یار و وفادار کیستی ای هر شب منو خیال تو کنج محنتی تو با که ای و تو با که ای و مونس و غمخوار کیستی من با غم تو یار من با غم تو یار به عهد و وفادار خویش ای بی وفا ای بی وفا تو یار وفادار کیستی ای بی وفا تو یار وفادار کیستی