آهنگ آواز چهارگاه با صدای سینا سرلک

12 بازدید
تا صورت زیبای تو از پرده عیان شد یکباره پری یکباره پری از نظر خلق نهان شد گر مطرب عشاق تویی رقص توان کرد گر مطرب عشاق تویی رقص توان کرد ور ساقی مشتاق تویی ور ساقی مشتاق تویی مست توان شد