دانلود فیلم ندایی برای جاسوسی «A Call to Spy 2019» با زیرنویس فارسی

36 بازدید
در آغاز جنگ جهانی دوم و در بریتانیای مستاصل و درمانده، چرچیل مأموریت ویژه ای بر عهده سازمان جاسوسی انگلستان قرار می دهد و آن استخدام و آموزش زنان جاسوس است که مأموریت دلهره آور آنها ایجاد کارشکنی و افزایش مقاومت نیروها می باشد...
ویدیو های مشابه: