ترسیم یک کمان با فرمان ‌‌‌Arc اتوکد با روش‌Start, End, Angle و Start, End, Direction

6 بازدید
۹ ماه پیش
ویدیوی ترسیم یک کمان با فرمان ‌‌‌Arc اتوکد با روش‌Start, End, Angle و Start, End, Direction رو دوست داشتین؟ نظرتون رو برای ویدزی ارسال کنید.
ویدیو های مشابه: